Bygningskonstruktør/Rådgiver

Om virksomheden og jobbet:

Der er både arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører i samme hus, og leverer byggerådgivning til mange forskellige bygherrer og samarbejdspartnere, men hovedvægten er på landbrugsbyggerier i Jylland og på Fyn. Byggeri og Teknik I/S har også en intern afdeling, ”Tegnestuen Birk”, hvor 2 arkitekter pt. arbejder med privat boligbyggeri. Afdelingen er relativ nystartet, men er i vækst, og der vil komme brandopgaver derfra.

Hos Byggeri & Teknik I/S har de forrygende travlt på alle arbejdsområder. De får flere og flere opgaver uden for landbrugsproduktionen, såsom maskinhuse, lager og industrihaller og derfor har de brug for en bygningskyndig person, som vil være rådgiver og projektleder på disse sager.

En udadvendt bygningskonstruktører hos Byggeri & Teknik, vil blive en del af et fagligt stærkt team med andre ingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører, landbrugsfaglige og tekniske personer, samt administrativ og markedsføringsmæssig backup. Du vil indgå i en flad organisation, hvor alle hjælper hinanden, og hvor man tager hands-on ansvar for egne opgaver.

Der er tale om en nyoprettet stilling, og du arbejder ud fra kontoret i Herning. Dine opgaver vil være mangeartede, men det vigtige er at du kan have mange bolde i luften og at du trives med at have opgaver både på kontoret og ude hos kunderne. Byggeri & Teknik løser byggeprojekter både indenfor landbruget så som stalde, foderlader, maskinhuse og stuehuse men også udenfor landbruget for eksempel boliger, lager og industrihaller og mindre fabriksbygninger.

Du vil blive rådgiver/sælger og projektleder på de byggerier på landet, som ikke er deciderede staldbyggerier. Det kunne være lagerbygninger, maskinhuse, mindre industribyggerier og garageanlæg. Det kan også være besøg, hvor helhedsplanlægning og nedrivning er temaet.

Når du ikke er udfarende, vil opgaverne bestå i myndighedsansøgninger, evt. skitsetegninger og selvfølgelig at sørge for at dine egne projekter kommer hele vejen i mål. Afhængig af erfaring, kan det blive aktuelt at løse mindre byggetilsynsopgaver i stillingen.

Der vil være mulighed for at tilpasse jobbet efter den rette kandidat og der vil således kunne aftales nærmere i henhold til kompetencer og ønsker. 

Din personlige profil:

· Du har stor faglig erfaring med relevant arbejde indenfor byggeriet og lyst til at være projektleder

· Du er opsøgende og ihærdig i din kundekontakt

· Du søger en faglig fornuftig løsning af opgaverne

· Du er systematisk og struktureret.

· Du arbejder godt i teams og kan have mange bolde i luften.

· Du er positiv, omstillingsparat og har lyst til at udfordre dig selv fagligt og personligt

· Du er selvkørende og kan med sikker hånd finde de nødvendige faglige løsninger, som sikrer fremdrift i opgaverne

· Du er proaktiv, robust og med god gennemslagskraft, så du tager ansvar og formår at skabe og fastholde relationer

· Du kan se dig selv på den længere bane som medarbejder hos Byggeri & Teknik

Du tilbydes:

· En arbejdsplads med plads til forskelligheder, og hvor vi alle trækker på samme hammel og udnytter hinandens stærke    sider og understøtter de knapt så stærke sider

· For den rette er der gode udviklingsmuligheder og stor indflydelse på eget job.

· 17 engagerede og kompetente kolleger, med en fri, uformel og venskabelig tone.

· En arbejdsplads med frihed under ansvar, med mulighed for hjemmearbejde og fleksible arbejdstider,

· Der tilbydes gode løn- og ansættelsesvilkår, der modsvarer stillingens krav, herunder også gode pensions- og                  forsikringsordninger samt kantine, frugtordning, massageaftale, træningsfaciliteter.

Send din ansøgning med CV til Job@jaconnect.dk

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Jørn Aas på 5455 6611 eller Ja@jaconnect.dk